THÔNG BÁO: CA ĐOÀN THÁNH GIOAN TẨY GIẢ MỪNG BỔN MẠNG LÚC 17 GIỜ 30 THỨ BẢY NGÀY 24 THÁNG 06 NĂM 2023