THÔNG BÁO: GIÁO XỨ THIÊN ÂN MỞ LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG VÀ HÔN NHÂN.

Để chuẩn bị cho các bạn trẻ bước vào đời sống hôn nhân, nay GX Thiên Ân mở lớp giáo lý dự tòng và hôn nhân.
– Sẽ khai giảng vào ngày 02 tháng 12 năm 2019 lúc 19 giờ tại nhà sinh hoạt Giáo Xứ Thiên Ân.
– Giờ học: 19 giờ đến 21 giờ các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu trong tuần.
– Bắt đầu nhận hồ sơ và gi danh từ hôm nay 21 tháng 10 năm 2019 tại văn phòng Giáo Xứ Thiên Ân.
Số 179 Lê Niệm, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú.
Kình mời anh chị em và các bạn trẻ chuẩn bị lập gia đình trong và ngoài Giáo Xứ tham dự.
Lưu ý: Những gia đình có con em chuẩn bị lập gia đình xin hãy đôn đốc con em của mình tham dự để chuẩn bị hành trang trước khi bước vào đời sống gia đình công giáo.
 Chân thành cám ơn.
                                                                                                                 VP Giáo Xứ Thiên Ân