THÔNG BÁO: LỄ GIỖ 04 NĂM CHA CỐ GIOAN BAOTIXITA MARIA ĐOÀN VĨNH PHÚC


LỄ GIỖ 04 NĂM CHA CỐ GIOAN BAOTIXITA MARIA ĐOÀN VĨNH PHÚC.
– THÁNH LỄ TẠI GIÁO XỨ THIÊN ÂN LÚC 17 GIỜ 30 THỨ HAI NGÀY 22-08-2022
– THÁNH LỄ TẠI NHÀ NGUYỆN LÚC 17 GIỜ 30 THỨ HAI NGÀY 22-08-2022

– THÁNH LỄ TẠI GIÁO XỨ TÂN PHÚ LÚC 10 GIỜ 00 THỨ HAI NGÀY 22-08-2022


Kính mời cộng đoàn hiệp thông tham dự cầu nguyện cho linh hồn Cha Cố được về hưởng nhan thánh Chúa trên thiên đàng.