THÔNG BÁO: MỪNG BỔN MẠNG CA ĐOÀN GIOAN PHAOLO II


THỨ BA NGÀY 22-10-2019 LỄ KÍNH THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLO II
Mừng bổn mạng ca đoàn Gioan Phaolo II.  GX Thiên Ân
Thánh lễ tạ ơn mừng bổn mạng lúc 17 giờ 30 ngày 22-10-2019.
Tại Thánh Đường Giáo Xứ Thiên Ân.
179 Lê Niệm Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú
Kính mời cộng đoàn hiệp thông tham dự,