THÔNG BÁO: MỪNG LỄ KÍNH ĐỨC MARIA THĂM BÀ ELIZABETH BỔN MẠNG CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO GX THIÊN ÂN 31/05/2022

Thông báo Các Bà Mẹ Công Giáo Giáo Xứ Thiên Ân mừng bổn mạng.
Thánh lễ tạ ơn mừng bổn mạng lúc 17 giờ 30 thứ ba ngày 31 tháng 05 năm 2022.
Tại Thánh Đường Giáo Xứ Thiên Ân