TRUNG TÂM MỤC VỤ TGP SAIGON THÔNG BÁO: TẠM NGỪNG SINH HOẠT từ ngày 2/2/2021

THÔNG BÁO: TẠM NGỪNG SINH HOẠT từ ngày 2/2/2021

Để phòng ngừa dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe cộng đồng,

theo quyết định của Ban Điều Hành,

Học viện Mục vụ tạm ngừng các khóa học tại Trung Tâm Mục vụ

kể từ thứ Ba, ngày 2 tháng 2 năm 2021,

cho đến khi có thông báo mới sau Tết Tân Sửu.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Lộ Đức, nguyện chúc quý Giảng viên và anh chị em Học viên một mùa Xuân an lành, trong niềm tín thác và hy vọng.

Nguồn: TTMV TGP SAIGON