Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam – Toà Thánh

Cuộc họp của Nhóm Làm việc chung Việt Nam – Toà Thánh  (Thanh Hai, Truong Duy/VNA)

THÔNG CÁO CHUNG CỦA NHÓM LÀM VIỆC CHUNG VIỆT NAM – TOÀ THÁNH

Vatican News Sau cuộc họp lần thứ 10 của Nhóm Làm việc chung Việt Nam – Toà Thánh, diễn ra tại Vatican vào ngày 31/3/2023, ngày hôm sau, 1/4/2023, Vatican đã công bố thông cáo chung của Nhóm Làm việc. Thông cáo cho biết về cơ bản, hai bên đồng lòng về thoả thuận liên quan đến “quy chế của Đại diện Giáo hoàng thường trú tại Việt Nam.”

Cuộc họp diễn ra dưới sự đồng chủ trì của bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng đoàn Việt Nam và Đức ông Mirosław Wachowski, Thứ trưởng Ngoại giao Toà Thánh, Trưởng Phái đoàn Tòa Thánh.

Cuộc họp lần thứ 10 của Nhóm Làm việc chung Việt Nam – Toà Thánh

Nội dung chính của thông cáo

Thông cáo chung nói rằng “Hai bên đã trao đổi sâu rộng về quan hệ Việt Nam – Tòa Thánh, trong đó có các vấn đề liên quan đến Giáo hội Công giáo tại Việt Nam.”

“Hai bên tái khẳng định quyền tự do của Giáo hội, trong khuôn khổ pháp luật, để thực hiện sứ mạng của mình vì lợi ích của toàn xã hội. Cả hai bên đều đồng ý rằng Cộng đồng Công giáo tại Việt Nam sẽ tiếp tục được hướng dẫn bởi Huấn quyền của Giáo hội trong ơn gọi của họ để trở thành những người Công giáo tốt và những công dân tốt.”

“Hai bên ghi nhận những tiến triển trong quan hệ Việt Nam – Tòa thánh, bao gồm các cuộc tiếp xúc và tham vấn thường xuyên, sự trao đổi của các phái đoàn cấp cao và các chuyến thăm mục vụ thường xuyên tại Việt Nam của Đại diện Giáo hoàng không thường trú, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski.”

“Đặc biệt, trao đổi về quy chế của Đại diện Giáo hoàng thường trú tại Việt Nam, hai bên về cơ bản đã đồng lòng về thỏa thuận.”

Thông cáo cho biết thêm, “Buổi làm việc diễn ra trong bầu khí hữu nghị, thẳng thắn và tôn trọng lẫn nhau.”

“Nhân dịp này, đoàn Việt Nam đã được Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Toà Thánh đón tiếp.”


Cuộc họp lần thứ 10 của Nhóm Làm việc chung Việt Nam – Toà Thánh

 

Vì Đức Thánh Cha nằm viện trong những ngày vừa qua, nên phái đoàn Việt Nam đã không có buổi yết kiến ngài theo lịch trình. (CSR_1341_2023)