Thư Đức Giám mục Qui Nhơn nhân Ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ 2022


THƯ ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN

 

GỬI MỌI THÀNH PHẦN DÂN CHÚA GIÁO PHẬN QUI NHƠN
NHÂN NGÀY CẦU CHO ƠN THIÊN TRIỆU LINH MỤC VÀ TU SĨ
(Chúa nhật Chúa Chiên Lành, 08.5.2022)

 

Anh chị em rất thân mến,

1. Chúa nhật IV Phục sinh được gọi là Chúa nhật Chúa Chiên Lành và là ngày toàn thể Hội Thánh cầu nguyện cho ơn thiên triệu, tức là ơn gọi linh mục và tu sĩ. Chúa Chiên Lành chính là Đức Kitô, vị Mục Tử nhân lành đã được Chúa Cha sai đến trần gian để qui tụ muôn dân trên khắp địa cầu thành một đoàn chiên duy nhất là Hội Thánh. Người dẫn dắt và nuôi dưỡng đoàn chiên bằng lời giảng dạy; Người cứu chuộc đoàn chiên bằng chính máu Người đổ ra trong cuộc Khổ nạn; Người ban cho đoàn chiên sự sống thần linh nhờ cuộc Phục sinh của Người. Sau khi phục sinh, Người đã về trời ngự bên hữu Chúa Cha, và từ đó Người tiếp tục hiện diện và lãnh đạo đoàn chiên bằng sức mạnh Thánh Thần, khiến cho đoàn chiên ngày càng thêm đông số và lan tràn khắp cả địa cầu.

Để thực hiện những công trình này, ngay từ lúc còn tại thế, Người đã kêu gọi một số môn đệ theo Người, để đào tạo họ thành những người cộng tác vào sứ vụ của Người. Ngày nay Người vẫn tiếp làm như thế qua ơn thiên triệu mà Người ban cho một số người, đó là các giám mục, linh mục, phó tế, và tu sĩ nam nữ. Qua dòng thời gian, đã có biết bao người quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa, để dấn thân phục vụ đoàn chiên và làm cho đoàn chiên ngày càng phát triển. Tuy nhiên số người này ngày càng giảm sút, do ảnh hưởng của nền văn minh tục hóa đang lan tràn khắp nơi, khiến cho nhiều người trẻ mất đức tin, hoặc không còn sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Chúa và Hội Thánh.

2. Ngày xưa, khi thấy đám đông dân chúng, Chúa Giêsu đã động lòng thương, vì họ như đàn chiên không có người chăn (x. Mc 6,34). Ngày nay, khi nhìn thấy cộng đoàn tín hữu nói riêng và tập thể nhân loại nói chung, chắc chắn Người cũng động lòng thương, vì họ thiếu người dẫn dắt và chăm sóc. Vì thế, Hội Thánh muốn dùng Chúa nhật Chúa Chiên Lành này để giúp các tín hữu ý thức về tầm quan trọng và sự cần thiết của ơn thiên triệu, cũng như về tình trạng thiếu linh mục và tu sĩ trên toàn thế giới, để cầu xin Chúa ban thêm nhiều ơn gọi, soi sáng và thúc đẩy các bạn trẻ dâng mình cho Chúa trong đời sống tu trì, nhờ đó họ có thể tích cực cộng tác với vị Mục Tử nhân lành là Đức Kitô trong việc phục vụ đoàn chiên của Người.

Hạt giống ơn thiên triệu nẩy mầm từ bầu khí gia đình và lớn lên trong cộng đồng giáo xứ. Vì vậy, các bậc cha mẹ phải là những người đầu tiên ươm mầm ơn gọi cho con cái, bằng cách giúp chúng khám phá ra ơn gọi của Chúa và sẵn sàng đáp trả. Tiếp đến, tại mỗi giáo xứ, các cha xứ và cha phó hãy tìm cách qui tụ các em thành những lớp dự tu và thường xuyên giảng dạy, động viên. Các tu sĩ phục vụ tại các giáo xứ hãy cộng tác với các linh mục trong công việc này, không phải chỉ để tìm ơn gọi cho hội dòng của mình, nhưng giúp các bạn trẻ tìm hiểu ơn gọi mà chúng cảm thấy phù hợp với chúng.

3. Cùng với lời cầu nguyện, Chúa nhật Chúa Chiên Lành còn là ngày Hội Thánh mời gọi các tín hữu đóng góp tài chính vào chương trình đào tạo ơn thiên triệu. Trong chương trình đào tạo ấy, ngoài các khoản chi phí khác, Giáo phận Qui Nhơn còn có khoản chi phí cho các đại chủng sinh đang tu học tại Đại Chủng viện Sao Biển Nha Trang, học kỳ 2, niên khóa 2021-2022, mỗi thầy 6 triệu đồng. Tổng cộng là 306 triệu đồng cho 51 thầy. Tất cả đều chờ đợi từ lòng quảng đại của anh chị em.

Nguyện xin Thiên Chúa đoái thương nhậm lời cầu nguyện và những hy sinh đóng góp của anh chị em cho ơn thiên triệu, để giáo phận Qui Nhơn chúng ta ngày càng có thêm nhiều linh mục và tu sĩ hiến thân phục vụ đoàn chiên của Chúa.

Tòa Giám mục Qui Nhơn, ngày 05 tháng 5 năm 2022

(đã ấn ký)

 

+ Matthêô Nguyễn Văn Khôi
Giám mục Giáo phận Qui Nhơn