Thứ Tư Lễ Tro Năm A (Ăn chay Kiêng thịt)

Thứ Tư Lễ Tro (Ăn chay Kiêng thịt)
Hãy cầu nguyện trong sự khiêm hạ
Nhập Lễ
Hãy Trở Về
Con Nay Trở Về
Đời Con Sám Hối
Tâm Tình Sám Hối
Lời Nguyện Sám Hối
Đáp Ca
Tv. 50: 3-4, 5-6a, 12-13, 14 và 17
Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa
Lòng Nhân Hậu Ngài
Nguyện Thương Con 1
Nguyện Thương Con
Lòng Nhân Hậu Chúa
Thứ Tư Lễ Tro
Lòng Nhân Hậu Chúa
Thứ Tư Lễ Tro A+B+C
Xức Tro
Hỡi Người Hãy Nhớ
Ta Là Tro Bụi
Bụi Tro
Kiếp Tro Bụi
Dâng Lễ

Dâng Niềm Cảm Mến

Dâng Thân Phận
Hiến Lễ Ăn Năn
Của Lễ Hiến Dâng
Cùng Dâng Lên
Xin Dâng Lên Ngài
Con Kính Dâng Lên Ngài
Dâng Lên
Hiệp Lễ
Mt. 6: 1-6, 16-18
Chốn Xưa Là Bụi Tro
Bụi Tro Thân Con
Phận Người Mỏng Manh
Đến Với Chúa
Trở Về Với Bụi Tro
Bụi Tro
Thân Bụi Tro
Thân Con Tro Bụi
Thân Tro Bụi
Chúa Sẽ Thưởng Công
Kết Lễ

Giọt Lệ Thống Hối

Kinh Chay