TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ: Đức Hồng y Tagle đến Roma nhận nhiệm vụ Tổng trưởng Bộ Truyền giáo.

TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ

Đức Hồng y Tagle đến Roma nhận nhiệm vụ Tổng trưởng Bộ Truyền giáo

Hôm 10/02/2020 vừa qua, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, đã từ Manila đến Roma để bắt đầu nhiệm vụ Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, kế nhiệm Đức Hồng y Fernando Filoni, được Đức Thánh cha bổ nhiệm làm thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Thánh Mộ Jerusalem.

Đón tiếp Đức Hồng y Tagle tại phi trường Fiumicino, có phái đoàn Bộ Truyền giáo, dưới sự hướng dẫn Đức Tổng giám mục Protase Rugambwa, người Tanzania, Tổng thư ký Bộ truyền giáo, và Đức Tổng giám mục Giampietro Dal Toso, người Italia, Đồng Tổng thư ký Bộ truyền giáo, cũng là Chủ tịch các Hội Giáo Hoàng Truyền giáo, cùng với cha Phó Tổng thư ký Ryszard Szmydki, người Ba Lan, dòng Hiến Sinh thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm, OMI, sau cùng là Đức ông Giovanni Ermes Viale, giám đốc hành chánh của Bộ.
Trước khi rời Manila, Đức Hồng y Tagle đã cử hành thánh lễ sáng ngày 09/02 tại nhà thờ chính tòa thủ đô Philippines.
Ngày 08 tháng 12 năm ngoái (2019), Đức Thánh cha Phanxicô đã thông báo quyết định bổ nhiệm Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, 63 tuổi (1957), Tổng Giám mục Manila, làm Tổng trưởng Bộ truyền giáo. Cơ quan này phụ trách hơn 1.100 giáo phận thuộc các xứ truyền giáo, trong đó có Việt Nam.
Theo dự án Tông Hiến mới về giáo triều Roma, Bộ truyền giáo sẽ được coi là Bộ đứng đầu trong các cơ quan của Tòa Thánh; vị thế này cho đến nay thuộc Bộ giáo lý đức tin. Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin Mừng sẽ được gộp vào Bộ truyền giáo. (Fides 10-2-2020)

G. Trần Đức Anh OP
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu