Tín hữu giáo phận Thượng Hải hành hương kính viếng Đức Mẹ Xà Sơn

Vatican News –  Hàng ngàn người Công giáo từ giáo phận Thượng Hải đã tham gia cuộc hành hương đến Đền thánh Đức Mẹ Phù hộ các Tín hữu ở Xà Sơn, do Đức cha Giuse Thẩm Bân hướng dẫn. Dưới cơn mưa tầm tã, Đức cha và các tín hữu hành hương đã đọc kinh Mân Côi và kinh cầu Đức Mẹ Xà Sơn do Đức Biển Đức XVI biên soạn vào năm 2007.

Hơn 50 linh mục trong giáo phận cũng tham gia cuộc hành hương hôm thứ Tư 17/5/2023 và sau đó đã đồng tế Thánh Lễ trọng thể với Đức cha Giuse tại đền thánh kính Đức Mẹ.

Hợp tác trong sứ mạng loan báo Tin Mừng của Giáo hội 

Trong bài giảng, Giám mục của Thượng Hải kêu gọi mọi người “noi gương Đức Mẹ, tin tưởng vào Thiên Chúa và sống với sức mạnh và lòng thương xót Kitô giáo trong mọi hoàn cảnh. Hãy biến mình thành một phúc lành và một món quà của sự dịu dàng cho những người khác trong xã hội, trong Giáo hội, trong giáo xứ và trong gia đình.” Ngài cũng kêu gọi tất cả các thành viên của Giáo hội Thượng Hải hợp tác trong sứ mạng loan báo Tin Mừng của Giáo hội bằng cách làm quen với kho tàng đạo lý Kitô giáo và hành xử nhân đức với mọi người.

Làm việc trong hiệp nhất và tinh thần cộng tác vì sự phát triển của cộng đoàn Giáo hội

Đặc biệt, Đức cha mời gọi các nữ tu và linh mục trở thành “những người điều hành nhiệt thành trong việc loan báo Tin Mừng và chăm sóc mục vụ, những người thúc đẩy sự hiệp nhất và hòa hợp, và những người hết lòng quan tâm đến những người đã được rửa tội”. Ngài mời gọi họ làm việc trong sự hiệp nhất và tinh thần cộng tác vì sự phát triển của cộng đoàn Giáo hội.

Ngày 24/5: ngày hiệp ý cầu nguyện với Giáo hội ở Trung Quốc

Cuối Thánh lễ, cộng đoàn đã đọc kinh Đức Mẹ Xà Sơn do Đức Biển Đức biên soạn. Trong thư gửi người Công giáo Trung Quốc vào ngày 27/5/2007, Đức cố Giáo hoàng viết rằng ngày 24/5, “ngày phụng vụ kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria Phù hộ các Kitô hữu – vốn được tôn kính với lòng sùng kính tại đền thánh Đức Mẹ Xà Sơn ở Thượng Hải -, trong tương lai có thể trở thành một dịp để người Công giáo từ khắp nơi trên thế giới hiệp nhất cầu nguyện với Giáo hội ở Trung Quốc.”

Vào cuối cuộc hành hương, Đức cha Thẩm Bân và tất cả tín hữu hành hương cùng nhau cầu xin sự bảo vệ của Đức Mẹ, “để xin Đức Mẹ Xà Sơn ban phúc lành cho sự thịnh vượng của đất nước, sự phát triển lành mạnh của Giáo hội ở Trung Quốc và sự canh tân của giáo phận Thượng Hải.” (Fides 19/05/2023)