Tĩnh tâm Mùa Chay 2022 – Vatican News Tiếng Việt

Chương trình tĩnh tâm Mùa Chay 2022 với chủ đề “Giữa Lòng Một Giáo Hội Hiệp Hành” do Lm. Giuse Cao Gia An, SJ hướng dẫn.
 

Chương trình sẽ được bắt đầu phát tại link bên dưới vào các múi giờ:

07:00 Giờ California, Vancouver
10:00 Giờ New York, Toronto
15:00 Giờ Anh, Ireland
16:00 Giờ Trung Âu
21:00 Giờ Việt Nam
23:00 Giờ Hàn Quốc, Nhật Bản

Các đề tài theo ngày:

1.

Thứ Tư – 06/04

 Dẫn Nhập: GIÁO HỘI CỦA CHÚA, MỘT GIÁO HỘI HIỆP HÀNH

2.

Thứ Năm – 07/04

 MỘT THIÊN CHÚA HIỆP HÀNH VÀ CỨU ĐỘ

3.

Thứ Sáu – 08/04

 HIỆP HÀNH VÀ THƯƠNG XÓT

4.

Thứ Bảy – 09/04

 HIỆP HÀNH VÀ HOÀ GIẢI

5.

Chúa Nhật – 10/04

 HIỆP HÀNH TRONG ĐAU KHỔ

6.

Thứ Hai – 11/04

 NGUY HẠI CỦA VIỆC ĐỘC HÀNH

7.

Thứ Ba – 12/04

 HIỆP HÀNH VÀ HIỆP NHẤT

8.

Thứ Tư – 13/04

 TRUYỀN THÔNG CÔNG GIÁO GIỮA LÒNG MỘT GIÁO HỘI
 HIỆP HÀNH

Thứ Năm – 14/04

 ĐỀN THÁNH PHÊ-RÔ, BIỂU TƯỢNG CỦA MỘT GIÁO HỘI
 HIỆP HÀNH