TÌNH TRẠNG SỨC KHOẺ CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG DANH DỰ BÊNÊĐÍCTÔ THỨ 16 ĐANG YẾU DẦN.

Tình trạng sức khoẻ của Đức Giáo Hoàng danh dự Bênêđíctô thứ 16

Tuyên bố với RomeReports, Đức Tổng Giám Mục thư ký riêng của Đức Giáo Hoàng danh dự Bênêđíctô thứ 16 cho biết “Đức Giáo Hoàng danh dự rất yếu về thể lý và giọng nói của ngài ngày càng yếu hơn, nhưng năng lực của đôi mắt, sức mạnh và cường độ của tâm trí ngài thật là không thể tưởng tượng được”.

Đức Tổng Giám Mục Gänswein nói thêm rằng chính Đức Giáo Hoàng danh dự không ngờ mình có thể sống lâu như vậy, ngài không tưởng tượng là “cần nhiều thời gian như thế phải trải qua, từ khi ngài chấm dứt nhiệm vụ Giáo hoàng cho đến khi gặp thánh Phêrô ở cổng thiên đàng”.

Đức Tổng Giám Mục cũng kể rằng Đức Giáo Hoàng danh dự vẫn dùng bữa tối với các nữ tu giúp việc và khi Đức Tổng nói: “Thưa Đức Thánh Cha, ngài ăn ít quá!”, Đức Bênêđíctô thứ 16 đáp: “Đúng vậy, tôi ăn không thấy ngon nữa. Tôi ăn nhưng tôi không đói”.

Ban sáng ngài vào nhà nguyện để dự lễ. Ngài không đứng được, nhưng ngồi trên xe lăn và đồng tế với Đức Tổng Giám Mục Gänswein.

Cả Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Giáo Hoàng danh dự đều đã được chích ngừa coronavirus hai lần.

Source:Rome Reports