TÒA GIÁM MỤC LẠNG SƠN THÔNG BÁO

TÒA GIÁM MỤC LẠNG SƠN THÔNG BÁO

 

HƯỚNG DẪN CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN
NHÂN VIỆC VIẾNG THĂM CỦA CHA GIUSE TRẦN ĐÌNH LONG

Thưa quý Cha trong Giáo phận.
Cha Giuse Trần Đình Long, trước đây là Quản nhiệm Giáo điểm Tin Mừng thuộc Tổng  Giáo phận Sài Gòn, nay qua Cha Tổng Đại diện Trần Đức Hạnh, xin đến viếng thăm và dâng Thánh Lễ vài nơi trong Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng.
Theo nguyên tắc, Cha Long là linh mục, theo tôi biết, Ngài không bị án hay vạ nào từ Giáo quyền, nên vẫn có thể dâng Thánh Lễ và giảng dạy công khai. Xin các Cha lấy lòng bác ái và tình huynh đệ mà tiếp đón Ngài, trong tinh thần Mùa Vọng.
Tuy nhiên, như quý Cha biết, hồ sơ về hoạt động tôn giáo của Ngài hiện nay đặc biệt tế nhị, xin quý Cha lưu ý những điều sau đây như hướng dẫn của Toà Giám mục Lạng Sơn khi đón tiếp Ngài, để bảo đảm sự hiệp thông trọn vẹn trong Giáo Hội.

1. Chỉ đón tiếp Cha Long với tư cách cá nhân Ngài chứ không phải là đón tiếp bất cứ tổ chức hội đoàn nào, dù là do Ngài thiết lập. Đoàn tuỳ tùng của Cha nếu có, các Cha không nên giao phó bất cứ vai trò nào trong cử hành.

2. Cha Long đến thăm và dâng Thánh Lễ tại giáo xứ nào, thì chỉ giáo dân trong giáo xứ đó tham dự, vào những giờ lễ bình thường của giáo xứ, không nên thông báo hay mời gọi giáo dân từ các giáo xứ, giáo phận khác tụ tập đông đảo.

3. Để nên dấu chỉ cho việc hiệp thông, xin các Cha xứ sở tại trực tiếp chủ tế các Thánh Lễ, mời Cha Long đồng tế và chia sẻ Tin Mừng với thời lượng thích hợp, thông thường là từ 10-15’.

4. Trong các Thánh Lễ, xin các Cha đừng quên xin giáo dân cầu nguyện cho Cha Long, để Ngài được bình an và sáng suốt, cho việc cổ võ và suy tôn Lòng Thương Xót Chúa luôn được thực hiện đúng ý Hội Thánh và mưu ích cho các linh hồn.

5. Ngoài phụng vụ Thánh Lễ đúng quy pháp ra, không tổ chức bất cứ một sinh hoạt tôn giáo nào khác, dù ngoài Thánh Lễ, như chứng từ, chữa lành, quyên góp, phát quà… Nếu Cha Long tự nguyện biếu quà cho người nghèo, các Cha có thể nhận, nhưng chỉ phân phát vào một dịp khác.

6. Trong các Thánh Lễ có sự hiện diện của Cha Long, vì vấn đề truyền thông ngày nay rất phức tạp, xin các Cha yêu cầu mọi người tham dự, đặc biệt là đoàn tùy tùng của Cha, phải tắt nguồn tất cả điện thoại hay các thứ máy móc có thể quay phim, chụp hình và thâu âm. Đích thân Cha xứ cử một người uy tín trong giáo xứ làm việc này, chỉ để trình về TGM khi có yêu cầu, không chia sẻ với bất cứ ai.

Xin các Cha lưu ý và cẩn trọng chấp hành những hướng dẫn này, để giúp cho chuyến thăm viếng của Cha Long được tốt đẹp, và giữ sự bình an nề nếp trong Giáo phận.
Cám ơn các Cha.

+ Giuse Châu Ngọc Tri
Giám mục Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng.

Nguồn: GP Lạng Sơn Cao Bằng
https://giaophanlangson.org/news/duc-giam-muc/thong-bao-toa-giam-muc-lang-son-5716.html