Toà Thánh: Thúc đẩy công bằng xã hội là chìa khoá của truyền giáo

Vatican News –  Sơ Helen Alford, Chủ tịch Hàn lâm viện Toà Thánh về Khoa học Xã hội cho rằng sự kiên định của Đức Thánh Cha Phanxicô đối với học thuyết xã hội của Giáo hội không chỉ phù hợp với các vị tiềm nhiệm, nhưng còn là chìa khoá cho công cuộc loan báo Tin Mừng.

Theo sơ Helen, công bằng xã hội là một phần quan trọng trong giáo huấn của Giáo hội. Trên nền tảng này chúng ta dạy đức tin, đây là một phần hoạt động loan báo mà Giáo hội cần phải thực hiện. Vì các chương trình giảng dạy giáo lý chưa nhấn mạnh nên công bằng xã hội vẫn chưa được nhiều người Công giáo biết đến. Thực tế, đây là một phần quan trọng của công cuộc loan báo Tin Mừng.

Theo Chủ tịch Hàn lâm viện Toà Thánh về công bằng xã hội, các vị Giáo hoàng gần đây đã nhấn mạnh đến giáo huấn này.

Trước tiên là thánh Gioan Phaolô II. Một trong những điều quan trọng mà ngài đã làm là đưa giáo huấn xã hội Công giáo trở lại chương trình nghị sự để tạo cho giáo huấn này một bản sắc. Đối với Thánh Giáo hoàng, giảng dạy xã hội là một phần của thần học luân lý, vì thế ngài đã đến hai Đại học Giáo hoàng Angelicum và Gregoriana và yêu cầu dạy về các vấn đề xã hội hiện đại.

Tiếp đến Đức Biển Đức XVI. Đức Giáo Hoàng đã có ý tưởng tuyệt vời về công bằng xã hội, như sự cần thiết nhưng không để đi vào nền kinh tế. Đối với các nhà kinh tế, vào lúc đó họ không hiểu ý tưởng của ngài, nhưng giờ đây sau 20 năm, với các doanh nghiệp xã hội, với một số cách mọi thứ đang diễn ra theo các mục tiêu phát triển bền vững, người ta có thể thấy rõ hơn những gì ngài đã nói.

Đối với Đức Thánh Cha Phanxicô, công bằng xã hội là một phần chủ yếu di sản của Giáo hội. Ngoài việc làm cho thế giới biết rõ hơn tình cảnh của người nghèo trên thế giới, ngài còn cho đó là một sự cấp bách. Như thế, theo một cách nào đó, về công bằng xã hội Đức Thánh Cha là một người đang thực hiện rất tốt. Ngài theo sát đường lối của hai vị tiền nhiệm và thêm vào những điều mà hai vị không thể thực hiện, nhưng phù hợp với những gì hai Giáo hoàng đã làm. Mọi người đều nhìn thấy rõ điều này.