Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Danh sách Ứng viên linh mục 2022

TÒA TỔNG GIÁM MỤC
180 Nguyễn Đình Chiểu – Quận 3
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(84.28) 3930 3828
E.mail: tgmsaigon@gmail.com

Ngày 09 tháng 05 năm 2022

Số 242.3_220509_01

Kính gởi: Quý Cha Sở
Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh

Kính cha,

Theo đề nghị của Ban Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse, Đức Tổng Giám mục Giuse quyết định truyền chức linh mục cho 19 thầy phó tế (theo danh sách đính kèm) vào lúc 08 giờ 30 ngày 24/06/2022, Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, tại nhà thờ Chính Toà, số 1 Công xã Paris, phường Bến Nghé, thành phố Hồ Chí Minh.

Vậy, xin cha vui lòng rao cho anh chị em giáo dân biết để hiệp thông cầu nguyện; và nếu ai biết các thầy có điều gì ngăn trở, cần báo gấp cho Toà Tổng Giám mục hoặc Ban Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse hoặc cho chính cha trước ngày nói trên.

Theo đề nghị của cha Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse, thời gian rao báo cụ thể:

  • Lần 1: 15/05/2022 ˗ Chúa nhật Tuần V Phục Sinh;
  • Lần 2: 22/05/2022 ˗ Chúa nhật Tuần VI Phục Sinh;
  • Lần 3: 29/05/2022 ˗ Chúa nhật Lễ Chúa Thăng Thiên

Xin chân thành cám ơn và kính chào cha.

Lm. Tổng Đại Diện
(đã ký với con dấu)
Inhaxiô HỒ VĂN XUÂN

DANH SÁCH PHÓ TẾ
Lãnh chức linh mục ngày 24/06/2022