Tổng Giáo phận Sài Gòn: Các Tân Hạt trưởng nhiệm kỳ 2022-2027

TGPSG – Sau khi tham khảo ý kiến tất cả các linh mục của từng Giáo hạt hiện diện trong kỳ thường huấn linh mục 2022, vào ngày 30-8, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã công bố danh sách các vị Tân Hạt trưởng nhiệm kỳ 2022-2027 của Tổng Giáo phận Sài Gòn như sau:

Kỳ thường huấn linh mục năm 2022 của Tổng Giáo phận Sài Gòn đã diễn ra từ ngày 29 đến 31-8-2022 tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn với 330 linh mục tham dự. Trong dịp này, Hội đồng Linh Mục nhiệm kỳ 2022-2027 của Tổng Giáo phận cũng đã được các linh mục bầu chọn lại.

Xem: Các Giáo hạt của Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Ban Biên tập Trang Web TGPSG