TRANG ẢNH CHIÊM NIỆM: PHÚT RIÊNG TƯ


Không vội vàng tấp nập nơi thị thành
Tìm nơi thanh vắng nhẹ nhàng thành tâm