TRANG ẢNH NGHỆ THUẬT CHIÊM NIỆM: BỜ VAI MẸ


BÊN BỜ VAI MẸ
“Mẹ,
đưa con vào đời,
nuôi con dòng sữa, thơm mùi lúa mới!
Mẹ,
ôm con vào lòng,
ầu ơ ví dầu, kín một bờ vai!”