TRANG ẢNH NGHỆ THUẬT: HỒNG NGUYỆT

HỒNG NGUYỆT

Hằng nga duyên dáng ngọc ngà
Đôi khi trang điểm hồng hào cũng xinh.