TRANG ẢNH NGHỆ THUẬT: MA HIỀN HALLOWEEN

MA HIỀN HALLOWEEN
Halloween có lắm ma
Ma vui ma dữ ma chơi ma hiền
Con ma hàng xóm ma hiền
Môi son má lúm đồng tiền dễ thương.