TRANG ẢNH NGHỆ THUẬT: RỪNG THU THAY LÁ

 

Rừng Thu lá đã rời cành
Cây chờ Xuân đến lá xanh dịu dàng..