TRANG CA ĐOÀN THÁNH GIA

        

CA ĐOÀN THÁNH GIA

 Trực thuộc Giáo Họ Các Thánh Tử Đạo Giáo Xứ Thiên Ân

Thành lập: 30/12/2020

Trưởng: Maria Lê Thị Nguyên Nhung

Thư Ký: Maria Nguyễn Vũ Anh Thư

Thủ Quỹ: Maria Phạm Thị Dung

Ngày bổn mạng: LỄ THÁNH GIA THẤT 30-12

Phụ trách các Thánh Lễ tại nhà nguyện Giáo Xứ

Địa chỉ: 69 Đường 5A Khu Phố 20
Phường Bình Hưng Hòa A – Quận Bình Tân


Giờ Lễ:    Ngày thường(Thứ Hai – Thứ Bảy : 17h30
Chúa Nhật 17h30