Trực tiếp Đại hội Ủy ban Giáo Dân năm 2022


TRỰC TIẾP ĐẠI HỘI ỦY BAN GIÁO DÂN NĂM 2022

Ban Truyền thông TGP Huế

Đại hội Ủy ban Giáo Dân năm 2022 với chủ đề: “Người giáo dân trong Hội thánh hiệp hành” đang được tổ chức tại Linh địa La Vang từ thứ Hai ngày 19 đến thứ Năm ngày 22/9/2022. Sau đây là chương trình và video trực tiếp từ Đại hội:

1. Chiều thứ Hai ngày 19/09/2022:

19h30’: Khai mạc Đại hội, Rước kiệu và Chầu Thánh Thể

2. Thứ Ba ngày 20/09/2022.

5g30’: Kinh sáng và thánh lễ

9g00’: Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh giảng huấn

15g00’: Lời Chủ Chăn (Đức Giám Mục giảng huấn)

(Chương trình sẽ được tiếp tục cập nhật cho đến ngày thứ Năm 22/09/2022)

Nguồn: Kênh YouTube Tổng Giáo phận Huế