Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc: tốt nghiệp và khai giảng

VĂN HÓA – GIÁO DỤC

Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc: tốt nghiệp và khai giảng

Chiều thứ Năm, ngày 10 tháng 10 năm 2019, trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc trao bằng tốt nghiệp cho 552 sinh viên cao đẳng và trung cấp.


Trong buổi lễ có sự hiện diện của Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân – Giám mục phụ tá Gp. Xuân Lộc – Chủ tịch Hội đồng quản trị của trường. Cha Giuse Nguyễn Văn Uy – hiệu trưởng và Tiến sĩ Trịnh Thanh Toản – Phó Hiệu trưởng của trường trao bằng tốt nghiệp các sinh viên.

Sinh viên tốt nghiệp

Cha Hiệu trưởng nhắn các sinh viên tốt nghiệp:“Các con đã chọn nhà trường là nơi ươm mầm ước mơ, thì chúng con hãy thực hiện ước mơ, biến những lời dạy dỗ thành vốn liếng sống và chúng con hãy trở thành những chứng nhân của Chúa nơi môi trường sống nơi làm việc của chúng con”.


Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân đánh trống khai giảng

Đồng thời với việc trao bằng tốt nghiệp, năm học mới cũng chính thức bắt đầu với hồi trống trổi lên từ tay Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân. Năm 2019 trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc tuyển 1.580 tân sinh viên. Hiện tại, tổng số sinh viên toàn trường năm học 2019 – 2020 là 3.650 ở cả hai hệ Cao đẳng và Trung cấp. Các sinh viên thuộc 26/27 giáo phận (52/63 tỉnh thành) trong cả nước.

“Mục tiêu quan trọng nhất của trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc là đào tạo những học sinh sinh viên ra trường có đạo đức, có lối sống công bằng, ngay thẳng, thượng tôn luật pháp, tôn trọng người nghèo, người yếu thế trong cộng đồng… được bao hàm trong phương châm đào tạo ‘Thăng tiến con người toàn diện’”, Cha Hiệu trưởng Giuse Nguyễn Văn Uy cho biết.

 Đức cha trao bằng tuyên dương cho các sinh viên tốt nghiệp xuất sắc

Ngài cũng cho biết thêm, trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc tiếp tục hướng đến mục tiêu liên kết – Giao lưu sinh viên & giáo viên – Trao đổi giảng viên về nghiên cứu học thuật – Giao lưu tài liệu học thuật và công nghệ với các Học viện, các trường Cao Đẳng và Đại Học trong và ngoài nước.

Đỉnh cao của lễ Trao bằng tốt nghiệp khóa VI, khai giảng năm học 2019-2020 là thánh lễ tạ ơn, xin ơn Chúa Thánh Thần thánh hóa, chúc lành cho tập thể sư phạm nhà trường, do Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân chủ tế và nhiều linh mục đồng tế.

Trong bài giảng Thánh Lễ, Đức cha khuyên các sinh viên sống gắn bó với Chúa trong khi học hành và làm việc, mang những nén bạc của Chúa ban để sinh lợi cho mình và tôn vinh Chúa trong đời sống của mình. Đức cha cũng “xin Chúa giúp để các con làm cho năm học mới này sai hoa kết quả, vừa về phần tự nhiên vừa về phần đời sống thiêng liêng với Chúa”.


Hiện tại, Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc là trường cao đẳng Công giáo duy nhất tại Việt Nam.

Nguồn: Văn Yên, SJ – Vatican News