Truyền hình trực tiếp buổi Tiếp kiến chung thứ Tư 08/02/2023

Vatican News Tiếng Việt truyền hình trực tiếp buổi Tiếp Kiến Chung sáng thứ Tư hằng tuần, lúc 8:50 giờ Roma, tức 14:50 giờ Việt Nam.