Truyền hình trực tiếp: Lễ Lá tại quảng trường thánh Phêrô

 

Chúa Nhật 02/04/2023. Lúc 9:45 giờ Roma, tức 14:45 giờ Việt Nam.