Truyền hình trực tiếp Tiếp kiến chung thứ Tư 22/03/2023

Vatican News Tiếng Việt truyền hình trực tiếp buổi Tiếp kiến chung hằng tuần của Đức Thánh Cha tại Quảng trường thánh Phêrô, Roma.
 

Vatican News Tiếng Việt

Truyền hình trực tiếp với thuyết minh tiếng Việt buổi Tiếp kiến chung sẽ diễn ra tại Quảng trường Thánh Phêrô, thứ Tư ngày 22/03/2023.

Múi giờ: 
– Giờ Roma:        8:50
– Giờ Việt Nam: 14:50