TV Thời sự Giáo hội và Thế giới ngày nay, 9.10.2019: Thượng HĐGM Amazonia

Chương trình Truyền Hình của chúng tôi hôm nay gồm có các tin chính như sau:
1. Tiếp Kiến Chung với ĐTC, thứ Tư ngày 09 tháng 10, 2019.
2. ĐTC cử hành thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục về Amazonia.
3. Buổi làm việc đầu tiên tại Thượng HĐGM Amazonia.
4. Tường trình về các linh mục có gia đình và phụ nữ tại Thượng HĐGM Amazonia.
5. Kinh nghiệm Nữ tu nghe xưng tội được trình bày tại THĐGM Amazonia.
6. Một cuộc điện thoại bất ngờ của ĐTC dành cho cha Benito Giorgetta.
7. Chặng Đàng Thánh Giá “mới” ở Giêrusalem.
8. HĐGM Ecuador kêu gọi hòa bình, công lý và đối thoại
9. Cầu nguyện cho Ấn Độ nhân ngày sinh nhật của Gandhi.
10. Giới thiệu Thánh Ca: Tràng hạ Mân Côi.
Sau đây là phần tin chi tiết.