TV Thời Sự Giáo Hội và Thế Giới Ngày Nay, ngày 8/12/2019