Văn phòng Truyền thông FABC: Mẫu học hỏi sứ điệp Truyền Thông

WHĐ  Văn phòng Truyền thông của FABC (Liên hội đồng Giám mục Á châu) đã thực hiện và phổ biến một file powerpoint nhằm giúp học hỏi về sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông xã hội thứ 56 với nội dung như sau:

FABC – OSC / WHĐ