Video: Tâm tình của Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản trong cuộc hội ngộ Vòng Tay Nhân Ái Melbourne.

Cuộc Phỏng Vấn của Thông Tấn xã Công Giáo VietCatholic News Agency với Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, nhân chuyến viếng thăm của Ngài đến Úc Châu và chương trình Vòng Tay Nhân Ái.

Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản là Giám Mục Chánh tòa Giáo Phận Ban Mê Thuột và là Chủ Tịch Ủy Ban Kinh Thánh trực thuộc hội đồng Giám Mục Việt Nam, nguyên chủ tịch Ủy Ban Thánh Nhạc thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp, 2010 – 2013, 2013 – 2016 và 2016 – 2019.

Kèm theo là video tóm lược công việc Truyền Giáo Sắc Tộc tại Giáo Phận Ban Mê Thuột.