Video Thánh ca: Chứng Nhân Tin Mừng:

Video Thánh ca: Chứng Nhân Tin Mừng:
St:Đinh Công Huỳnh:
Trình bày: Sr Xoan Nguyễn, SDC