XIN CỘNG ĐOÀN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH GIACÔBÊ NGUYỄN GIA TRUNG. GIÁO DÂN GIÁO HỌ THÁNH MARTINO GX THIÊN ÂN