XIN CỘNG ĐOÀN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN ANPHONGSÔ NGUYỄN ĐỨC TRUNG. GIÁO DÂN GIÁO HỌ THIÊN THẦN MICAE GIÁO XỨ THIÊN ÂN