XIN CỘNG ĐOÀN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN CỤ BÀ MARIA VŨ THỊ NGỌ. GIÁO DÂN GIÁO HỌ THÁNH MARTINO – GX THIÊN ÂN