XIN CỘNG ĐOÀN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN ĐAMINH NGUYỄN VĂN TÁNH, TRƯỞNG GIÁO HỌ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM GX THIÊN ÂN.