XIN CỘNG ĐOÀN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN GIUSE NGUYỄN CÔNG BÁI. GIÁO DÂN GIÁO HỌ THÁNH MARTINO GX THIÊN ÂN