XIN CỘNG ĐOÀN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN ÔNG ĐAMINH BÙI ĐÀO NHA. GIÁO DÂN GIÁO HỌ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM – GX THIÊN ÂN