XIN CỘNG ĐOÀN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN ÔNG ĐAMINH VŨ MINH VÕ. GIÁO DÂN GIÁO HỌ THÁNH PHERO GX THIÊN ÂN