XIN CỘNG ĐOÀN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN ÔNG GIUSE NGÔ VĂN NHÁNG. GIÁO DÂN GIÁO HỌ THÁNH MARTINO GX THIÊN ÂN