XIN CỘNG ĐOÀN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN PHAOLO PHẠM NGỌC DUY. GIÁO DÂN GIÁO HỌ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO GX THIÊN ÂN