XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN BÀ MARIA NGUYỄN THỊ HỒNG NGUYÊN, GIÁO DÂN GIÁO HỌ THÁNH PHÊRÔ GX THIÊN ÂN.