XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN BÀ MARIA PHẠM THỊ PHƯỢNG. GIÁO DÂN GIÁO HỌ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM GIÁO XỨ THIÊN ÂN