XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN ÔNG ANTÔN NGUYỄN VĂN MIÊNG. GIÁO DÂN GIÁO HỌ THÁNH MARTINO GX THIÊN ÂN