XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN ÔNG ĐAMINH ĐINH VĂN KHÂM. GIÁO DÂN GIÁO HỌ THÁNH PHERO GX THIÊN ÂN