XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN ÔNG GIOAN BAOTIXITA ĐỖ MINH DIỆN. GIÁO DÂN GIÁO HỌ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM GX THIÊN ÂN