XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN ÔNG GIOAN NGUYỄN VĂN GIOAN. GIÁO DÂN GIÁO HỌ TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE GX THIÊN ÂN