XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN ÔNG GIUSE LÂM NGỌC PHÚ GIÁO DÂN GIÁO HỌ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO GX THIÊN ÂN