XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN ÔNG GIUSE NGÔ VĂN HẢO GIÁO DÂN GIÁO HỌ THÁNH MARTINO GX THIÊN ÂN